خانم بارکزی به شفانه منتقل گردید

رئیس جمهور در طی تماس تلفنی(20/7/1390) با رئیس مجلس نمایندگان گفت که خانم سمین بارکزی دو نماینده باصلاحیت خود را تعیین کند تا آرای مربوط وی، در حضور نمایندگان باصلاحیت وی و نمایندگای از جامعه مدنی و مطبوعات باز شماری شود. در صورت اثبات، اجراآت بعدی انجام خواهد گرفت. این تصمیم رئیس جمهور پس از دوازده روز از اعتصاب غذای خانم بارکزی گرفته می شود، خانم بارکزی در نتیجه بازنگری شکایات انتخاباتی از حضور درمجلس نمایندگان حذف گردید . این در خواست رئیس جمهور نه تنها بی پاسخ ماند که برخی از اشخاص و گروه های دیگربه منظور استفاده از وضع پیش آمده به وی پیوستند. غروب روز سه شنبه 21/7/1390 نیرو های امنیتی برای جلوگیری از بد ترشدن اوضاع موجودو جلوگیری ازسوء استفاده، در طی یک اقدام فوری خیمه های معترضین را پرچیدند و سمین بارکزی در شفاخانه منتقل گردیده است.

Advertisements

فیصله کمیسیون مستقل انتخابات به اجرا درآمد

برای رسیدگی به مشکلات ناشی از انتخابات با فرما رئیس جمهور یک محکمه خاص تشکیل گردید، گروهی کثیری در مجلس نمایندگان تحت عنوان «ائتلاف حمایت از قانون» به مخالفت بافیصله محکمه خاص برخاستند.

محکمه اسامی 62 نفررا اعلام کرد که باید اشخاص دیگر در مجلس نمایندگان جایگزین آنها گردند، اما مجلس نمایندگان این فیصله را نپذیرف، مبنی براینکه این داده گاه غیرقانونی است، رئیس رجمهور ناگزیر فیصله را به کمیسیون مستقل انتخابات واگذارکرد، کمیسیون پس از حدود یک هفته- علارغم اینکه این می گفت هیچ تغییری در لیست نمایندگان ولسی جرگه نخواهد آمد- برای 9 نفرجدیداً اعتبارنامه صادرکرد. لیست وکلای جدید و جذفی قرارذیل است: ادامهٔ این نوشته را بخوانید

به کدام طرف می رویم؟

پارلمان افغانستان گرچه مطابق قانون اساسی متشکل از دومجلس سنا و  نمایندگان است؛ اما در عمل مجلس سنا یک مجلس تشریفاتی بیش نیست؛ مجلس نمایندگان گرچه باتوجه به ماهیت قانونی خود ازجایگاه عالی برخورداراست و به عبارت دیگر مظهر اراده مردم است؛ اما این مجلس با وجود چنین جایگاهی به یک مجلس منفعل تبدیل گردیده است.

ازافتتاح مجلس شانزدهم (28 قوس 1384) شش سال می گذرد، حالت انفعالی مجلس ، بخصوص پس از حادثه 15 عقرب وشهادت تعدادی از چهره های برجسته این مجلس، افزایش یافته است؛ چنانکه افغانستان امروز بایک بحران عظیم سیاسی مواجه است.

کارشناسان سیاسی همواره برانفعالی بودن مجلس تصریح کرده اند؛ این انفعالات را می توان در دو عامل یافت : یکی ازعوامل عمده آن عدم هماهنگی نمایندگان در تصمیمات سیاسی شان، درقبال حکومت است، این امر ناشی از زد و بند ها و داد و گرفت هایی است که معمولا در پشت پرده  صورت می گیرد. عامل دوم که خود از عامل اول نشأت می گیرد، عدم اجرای به موقع مصوبات مجلس توسط قوه مجریه است؛ چنانکه در طول این چندسال هموطنان شاهدآن بودند؛ ونتیجه آن امروزبه یک معضل بزرگ سیاسی تبدیل گردیده است.

درچنین زمانی که  قوه مجریه اهمیتی بر مصوباتی قوه مقننه نمی دهد، چه باید کرد؟ ستره محکمه که خود ارکان اصلی قوه قضائیه است، سارنوال که نقش مهمی در اجرای قوانین دارد، وزراء که مسوولین اجرای قوانین هستند؛ اگر بری از قانون هستند؛ پس که برای کیست؟

انتخابات هیأت اداری مجلس نمایندگان

درجلسه امروز مجلس نمایندگان که از 249 عضو 226 تن آنها حاضربودند، برای انتخاب 4 عضو باقی مانده رای گیری صورت گرفت که درنتیجه آقای احمدشاه بهزاد باکسب 123 رای بحیث نائب دوم،آقای عبدالقادرقلاتوال باکسب 120 رای بحیث منشی انتخاب شدند، کاندیدان نائب اول و نائب منشی آرای لازم را بدست نیاوردند، وانتخابات به دوربعدی کشیده شد.

کاندیدان نائب اول: نادر خان کتوازی نمایند مردم پکتیکا، آرای مأخوزه:103؛ شاه عبدالاحد افضلی نماینده مردم بدخشان، آرای مأخوزه:101؛

کاندیدان نائب دوم: احمد بهزاد نماینده مردم هرات، آرای مأخوزه:124 ؛ عبدالاحد افضلی نماینده مردم بدخشان،آرای مأخوزه:57؛   ژنرال نظیفه ذکی نماینده مردم کابل، تعداد آرای مأخوزه:26؛

کاندیدان منشی: محمد صالح سلجوقی نماینده مردم هرات، آرای مأخوزه: 89 ؛ عبدالقادر قلاتوال نماینده مردم زابل، آرای مأخوزه:120؛

کاندیدان نائب منشی: حمیرا ایوبی نماینده مردم فراه، آرای مأخوزه: 68؛ فرهاد عظیمی نماینده مردم بلخ ، آرای مأخوزه:76؛ حیدرجان نعیم زوی نماینده کوچی ها ، آرای مأخوزه:57؛

زندگینامه عبدالرئوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه

عبدالرئوف ابراهیمی

حاجی عبد الرئوف ابراهيمی فرزند حاجی شيرخان متولد سال 1339 هـ.ش در قريه باسوس ولسوالی حضرت امام صاحب ولا يت کندز،  سکو نت اصلی ایشان ولسوالی حضرت امام صاحب وسکونت فعلی شان شهرکابل می باشد. نامبرده پس ورود به مجلس ولسی جرگه تحصیلات خود را در رشته عربی دردانشکده ادبیات دانشگاه کابل ادامه داده است.

آقای ابراهیمی عضویت حزب اسلامی راداشت وتاکنون قوماندان لوای سرحدی و دردوره مقاومت قوماندان سوق اداره ولايت کندزبوده است. پس از انتخاب شدن در ولسی جرگه در کمیسیون امنیت داخلی، بحیث منشی اجرای وظیفه کرده است.ایشان متاهل و دارای هشت دختر و پنج پسراست.

پارلمان افغانستان پس از روز ها بحث و گفتگو رئیس خود رابرگزید

عبدالرئوف - رئیس مجلس نمایندگان افغانستان

پس از روز ها بحث و جدل مجلس نمایندگان برسر انتخاب رئیس، امروز بحث کمی جدی ترشد، اکثریت برانتخاب یکنفر از مردم ازبیک به حیث رئیس موافق شدند، ازبیک ها هم نیم ساعت برای معین کردن یک نفر کاندید وقت خواستند.

دراین مدت بحث هایی در مجلس صورت گرفت که بیانگر موافقت اکثریت تاجیک ها و هزاره بر انتخاب رئیس از بین نمایندگان ازبیک بود، تعدادی هم از پشتون ها باآن مخالف کردند.

در این قبال براثرفشارهای متعددی که توسط نمایندگان بر رئیس موقت وارد گردید، وی استعفا و چوکی ریاست راترک کرد، پس از گذشت زمان اندکی و انصراف کسانیکه سن بالاداشتن ازاشغال چوکی ریاست موقت، در نتیجه خداد عرفانی نماینده ولایت غزنی که سن بالا داشت چوکی ریاست موقت را اشغال کرد.

نمایندگان ازبیک پس ازنیم ساعت مذاکره دربین خود، آقای عبدالرئوف ابراهیمی نماینده مردم کندز را به مجلس معرفی کردند، و اکثریت نمایندگان(از173 عضو حاضر، 169 آنها) موافقت خودشان رابا ریاست عبدالرئوف ابراهیمی اعلام کردند.

اعضای انتصابی مجلس سنا معرفی شدند

آقای حامد کرزی، فهرست اسامی 34 سناتور انتصابی را  شنبه به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده است که از این میان 18 تن سناتوران انتصابی در دوره پیشین هستند و 16 تن دیگر تازه به مجلس راه یافته اند.

صبغت الله مجددی، سید حامد گیلانی، سید محمد آخوندزاده، محمد حسن هوتک، حاجی محمد عیسی خان شینواری، حاجی نظر محمد فقیری، عبدالباقی بریال، حاجی سلیمان یاری، عبدالشکور شکور، صدیقه بلخی، روشن آرا الکوزی، سهیلا شریفی، سارا سرخابی، طیبه زاهدی، نفیسه سلطانی، محمد ارسلان رحمانی، نجیبه حسینی و حمیرا نعمتی از سناتوران انتصابی دوره پیش هستند که دوباره از سوی رئیس جمهور افغانستان معرفی شده اند.

میر بهادر واصفی، عبدالشکور فرید، محمد اسماعیل منشی، حاجی نظر محمد، سراج الدین صفری، نثار احمد حارث، حاجی علاداد، انجینیر احسان الله بیات، آیت الله صادقی پروانی، گلهار جلال، انار کلی هنریار، لیلما احمدی، شفیقه عزیزه مسلم، صالحه میرزاد، رئیس فریده کوچی، رونا ترین و فوزیه سادات چهره های تازه این مجلس هستند.

در همین حال، تابش فروغ، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که این سناتوران به زودی به دارالانشای مجلس سنا معرفی خواهند شد.

گفتنی است که پیش از معرفی اعضای انتصابی مجلس سنا، این مجلس در یک رای گیری، رئیس، نائب اول و نائب دوم این مجلس را برگزیدند که این اقدام سناتوران توسط کمیسیون نظارت براجرای قانون اساسی، مغایرقانون اساسی دانسته شده است.

جنجال انتخاب رئیس مجلس نمایندگان همچنان ادامه دارد

ششم دلو سال روان پس از یک سری مشکلات و جنجال های سیاسی، شورای ملی افغانستان توسط رئیس جمهور با چندین شرط افتتاح گردید؛ ازجمله اینکه نمایندگان باید فیصله دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت انتخاباتی را بپذیرند، در مقابل کاندید برنده انتخابات اعلام کردند که فیصله دادگاه عالی افغانستان را مطابق قوانین نافذه کشور می پذیرند و فیصله دادگاه ویژه رسیدگی به انتخاب راغیر قانونی دانسته، گفته اند که فیصله آن را نخواهند پذیرفت.

با وجود مشکلات عدیده بین پارلمان و رئیس جمهور پارلمان توسط رئیس جمهور افتتاح گردید؛ اما باگذشت یک هفته هنوز مجلس نمایندگان موفق به انتخاب رئیس این مجلس نشده است.

امروز نیز پنج نفر خود را کاندید کردند که هریک هما سلطانی : 48 ، صدیق احمد عثمانی :  94، بکتاش سیاووش: 14، عبیدالله رامین : 19 و سید اسحاق گیلانی : 41 رای را کسب کردند، درنتیجه انتخابات به مرحله دوم کشیده شد.

در دور دوم آقای عثمانی 118 و هما سلطانی 30 رای کسب کرد،و 30 رای باطل و 62 رای سفید بود.

مجلس نمایندگان افغانستان هیات اداری خود را انتخاب می کند

مجلس نمایندگان به منظورانتخاب هیات اداری تحت ریاست، رئیس موقت جرگه، تدویر جلسه داد، دراین جلسه آقایان محمد یونس قانونی رئیس قبلی مجلس نمایندگان، عبدالرب رسول سیاف، عبدالظاهر قدیر و میرویس یاسینی ناب قبلی مجلس نمایندگان خود را به پست ریاست کاندید کردند.

در دور اول تعداد آرای کسب شده برای ریاست کافی نبود؛ زیرا محمد یونس قانونی 84، عبدالرب رسول سیاف 77، میرویس یاسینی 44 و عبدالظاهر قدیر 34 رای کسب کرده اند، در این دور نمایندگان 245 نفر برای رای دادند حاضربودند.

در دوم انتخابات که  بین استاد سیاف (119رای) و محمد یونس قانونی(116رای) که بیشترین رای را داشتند، دایرگردید، دراین دور نیزهیچ یکی رای کافی بدست نیاورد وباید اصول وظایف داخلی تغییرکند، زیرا دورسوم در نظرگرفته نشده است.

آیاشورای ملی افتتاح می گردد؟

قبل از سفر آقای رئیس جمهور به روسیه توسط سخنگویان ریاست جمهوری روز افتتاح شورای ملی سوم دلو سال جاری اعلام گردید، اما درخواست محکمه خاص رسیدگی به شکایات انتخاباتی از رئیس جمهور مبنی بر به تعویق انداختن انتخابات، رئیس جمهور، افتتاح شورای ملی را تا سوم حوت به تعویق انداخت.

پس ازاعلام نظر محکمه خاص وبه تعویق افتادن افتتاح پارلمان، نمایندگان منتخب ولسی جرگه دربعد از ظهر همان روزدریک گردهمایی در تالار الحاقیه ولسی جرگه هیات اداری موقت خود را تشکیل دادند و اعلام کردند که سوم دلو شورای ملی را افتتاح خواهند کرد و از رئیس جمهور خواستند که برای افتتاح شورای ملی تشریف بیاورد.

بااین اقدام تهدید آمیزاعضای ولسی جرگه، رئیس جمهور سفر خودرا ناتمام گذاشته، به کشور برگشت و ازنمایندگان منتخب خواست که به تاریخ 2/11/1389 در ارگ ریاست جمهوری باوی ملاقات نمایند.

 گفته می شود که در این ملاقات- که ساعت ها طول کشید- آقای کرزی ازاعضای ولسی جرگه است که به فیصله محکمه را بپذیرند؛ اعضای ولسی جرگه خواستار انحلال این محکمه و پیگیری توسط محاکم موجود در افغانستان هستند. به گفته بی بی سی، رئیس جمهور موافقت نموده است که روز چهار شنبه (6/11/1389) مجلس شورای ملی را افتتاح کند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید