نتایح نهایی انتخابا مجلس نمایندگان اعلام گردید

کمیسیون مستقل انتخابا حدود ساعت دوزاده امروز نتخایج انتخابات مجلس نمایندگا را اعلام نمود، از ولایت سرپل آقایان سید محمد حسن شریفی 9804 رای ، حاجی خیرمحمد ایماق 9224 رای، سید انور سادات 8645 رای ، محمد حسین فهیمی 7878 رای و خانم عزیزه جلیس 3091 به حیث نمایندگان مردم در مجلس نمایند گان انتخاب گردیده اند. معلومات بیشتر

Advertisements

نتایج انتخابات مجلس نمایندگان ولایت سرپل مرحله سوم

اعلام نتایج مرحله سوم انتخابات نمایندگان ولایت سرپل در مجلس نمایندگان افغانستان. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

نتایج انتخابات مجلس نمایندگان ولایت سرپل مرحله دوم

نتایج مرحله دوم کاندیدان پیشتاز ولایت سرپل با تغییرات عمده اعلام گردید. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

نتایج انتخابات در ولایت سرپل مرحله اول 

نتایج قسمی آرای کاندیدان مجلس نمایندگان در ولایت سرپل اعلام شد، گرچه این نتایج نهایی نیست ولی نشان دهنده پیشتازی این اشخاص را بیان می کند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

تخصیص کرسی های ولسی جرگه به اساس نفوس

تخصيص کرسی های ولسی جرگه برای ولایات به اساس نفوس هرولایت توسط کميسيون مستقل انتخابات یه صورت ذیل تعیین گردیده است. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

نتایج اولیه انتخابات مجلس نمایندگان به زودی اعلام خواهد شد

رئیس کمیسیون انتخابات: نتایج اولیه انتخابات مجلس نمایندگان به زودی اعلام خواهد شد، تاکنون(عصر روز 28 سنبله) شمارش آرا در 22 ولایت تمام شده و در 11 ولایت به بیش از 50 فیصد رسیده است.

لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه اعلام گردید

ازمجموع لیست کاندیدان، تعداد ۵۴ تن از کانديداتوری خويش انصراف نموده است ، تعداد ٣۶  تن بنا بر ارتباط داشتن به گروه های مسلح غير قانونی و  7 تن بنا بر عدم استعفی از وظايف دولتی شان از لیست توسط کميسيون شکايات انتخاباتی حذف گرديده اند و تعداد ٣١ تن از کانديدان قبلا بر اساس بررسی های کميسيون مستقل انتخابات از لیست حذف شده بودند که به اين ترتيب به تعداد مجموعی  ٢۵۵۶  تن از کانديدان به لیست نهايی راه يافته آند، که از بين آن ٢١۵٠ تن مرد،  ۴٠۶ تن را کانديدان زن،  ۴٢  تن کوچی مرد و  ١٠ تن کوچی کانديدان زن ميباشند.

اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین شد

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان طی فرمانی شاه سلطان عاکیفی رئیس منابع بشری ولسی جرگه، ضیاء رفعت استاد دانشکده ژورنالیزم، سید مراد شریفی رئیس تفتیش ستره محکمه باحفظ وظایف شان به حیث عضو داخلی کمیسیون و دونفر خارجی(قاضی جوهان کریگلر ازافریقای جنوبی و مصطفی صفوت راشد صدیقی) را به حیث عضوی بین المللی تعیین کرد.

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات معرفی شد

 آقای حامد کرزی رئیس جمهور طی فرمانی آقای فضل احمد معنوی را به حیث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کرد، به گفته سخنگوی رئیس جمهور این تصمیم با مشوره رهبران جهادی و سیاسی گرفته شده است. آقای معنوی قبل ازاین معاون شورای علمای افغانستان بود و هم به حیث کمیشنر انتخاباتی کار کرده است. همچنان طی فرمانی توسط رئیس جمهورسه نفراعضای داخلی کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین گردیدند.