شنیده شده ها

شنیده شده ها:images

  • گفته شده است که رئیس جمهور شبانه سوار بر رنجر پولیس در شهر گشت و گذار می نماید.
  • گفته شده است که رئیس جمهور شبانه به حوزه های امنیتی می رود، تا از آمادگی آنها در قبال حوادث احتمالی مطمئین شود.
  • گفته شده است که رئیس جمهور تاکنون آمر چند حوزه پولیس را بخاطر سهل انگاری و دروغگوی سبک دوش کرده است.
  • گفته شده است که رئیس جمهور تعداد وزارتخانه ها را به هجده تعدیل می کند.
  • گفته شده است که رئیس جمهور کارکنان آشپزخانه ارگ را رخصت کرده و گفته است که صرف کسانیکه در تهیه و تدارک شورا همکاری می نمایند به کار خویش ادامه دهند.
  • گفته شده است که رئیس جمهور از محافظین خویش خواسته است که دیگر پشت سروی ایستاد نشوند و عینک سیاهم نزنند.
Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.