خانم بارکزی به شفانه منتقل گردید

رئیس جمهور در طی تماس تلفنی(20/7/1390) با رئیس مجلس نمایندگان گفت که خانم سمین بارکزی دو نماینده باصلاحیت خود را تعیین کند تا آرای مربوط وی، در حضور نمایندگان باصلاحیت وی و نمایندگای از جامعه مدنی و مطبوعات باز شماری شود. در صورت اثبات، اجراآت بعدی انجام خواهد گرفت. این تصمیم رئیس جمهور پس از دوازده روز از اعتصاب غذای خانم بارکزی گرفته می شود، خانم بارکزی در نتیجه بازنگری شکایات انتخاباتی از حضور درمجلس نمایندگان حذف گردید . این در خواست رئیس جمهور نه تنها بی پاسخ ماند که برخی از اشخاص و گروه های دیگربه منظور استفاده از وضع پیش آمده به وی پیوستند. غروب روز سه شنبه 21/7/1390 نیرو های امنیتی برای جلوگیری از بد ترشدن اوضاع موجودو جلوگیری ازسوء استفاده، در طی یک اقدام فوری خیمه های معترضین را پرچیدند و سمین بارکزی در شفاخانه منتقل گردیده است.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.