اختلافات وزیرخارجه و معین اداری

شبکه اطلاع رسانی افغانستان: قرار اطلاع موثق از دفتر مقام وزارت امور خارجه ، از چندی بدینسو اختلاف نظر شدید میان آقای زلمی رسول وزیر و عبدالحی حیدر معین اداری وزارت خارجه بوجود امده است.

اختلاف نظر بیشتر بالای مقرری هایی است که کارمندان وزارت خارجه در داخل و خارج بدون درنظرداشت اهلیت و شایستگی بلکه بیشتر بر مناسبات شخصی و یا توسط سفارشات زورمندان حاکمیت مقرر گردیده اند.

فعلا در هر نمایندگی دو یا سه نفر بیشتر ازضرورت مقرر گردیده است. چون به امور دیپلوماسی بلدیت ندارند اکثرآ در دفتر مصروف شطرنج بازی ، قصه خوانی ، شنیدن موسیقی و تماشای فیلم از طریق اینترنت وقت خویش را می گذرانند. در حالیکه بالای هر یک کارمند ماهانه بالاتر از 5000 دالر دولت معاش ، بیمه ، کرایه منزل می پردازد.

جناب وزیر که اصلا داکتر طب هستند بیشتر زمان عمر خویش را وقف تداوی و مراقبت بابای ملت و تداوی نظامیان عربستان سعودی سپری کرده اند. چشمان مبارک شان ساعت 11 قبل از ظهر باز می گردد. از دیپلوماسی آگاهی کمتر داشته و در ملاقات ها و جلسات همیشه خمار معلوم می شوند.

بدین لحاظ زمانی که در رهبری یک وزارت مهم کشور چنین اشخاص موجود باشند شما از سایر کارمندان چه توقع دارید. منبع خبر

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.