وزارت دفاع افغانستان مورد حمله انتحاری قرار گرفت

رسانه های خبری از حمله فردی انتحار کننده در وزارت دفاع خبردادند، این خبر جزء اخبار شرم آوری است که مایه ننگ و شرم ساری یک نهاد امنیتی است.

گفته شده است که در این حمله تعدادی کشته و زخمی گردیده است، اما تعجب آور است که در داخل وزارت دفاع، وزارتی که چند پیش ادعاکرد توانایی تأمین امنیت را درکشوردارد، چگون یک نهاد امنیتی که امنیت خود راگرفته نمی تواند، می تواند امنیت یک کشور را بگیرد؟!!!

مثل اینکه مقامات امنیتی این کشور، تامین امنیت را باخانه بازی های کودکانه اشتباه گرفته اند، شاید دروهم این هستند که بسته کردن مدال های کیلویی امنیت کشور را تامین می کند.

وزارت دفاع طویله که نیست، هرکس بدون تلاشی و باز رسی داخل شود، اگر وضع بدین منوال ادامه پیداکند، فاتحه همه خوانده خواهد شد.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.