پارلمان افغانستان پس از روز ها بحث و گفتگو رئیس خود رابرگزید

عبدالرئوف - رئیس مجلس نمایندگان افغانستان

پس از روز ها بحث و جدل مجلس نمایندگان برسر انتخاب رئیس، امروز بحث کمی جدی ترشد، اکثریت برانتخاب یکنفر از مردم ازبیک به حیث رئیس موافق شدند، ازبیک ها هم نیم ساعت برای معین کردن یک نفر کاندید وقت خواستند.

دراین مدت بحث هایی در مجلس صورت گرفت که بیانگر موافقت اکثریت تاجیک ها و هزاره بر انتخاب رئیس از بین نمایندگان ازبیک بود، تعدادی هم از پشتون ها باآن مخالف کردند.

در این قبال براثرفشارهای متعددی که توسط نمایندگان بر رئیس موقت وارد گردید، وی استعفا و چوکی ریاست راترک کرد، پس از گذشت زمان اندکی و انصراف کسانیکه سن بالاداشتن ازاشغال چوکی ریاست موقت، در نتیجه خداد عرفانی نماینده ولایت غزنی که سن بالا داشت چوکی ریاست موقت را اشغال کرد.

نمایندگان ازبیک پس ازنیم ساعت مذاکره دربین خود، آقای عبدالرئوف ابراهیمی نماینده مردم کندز را به مجلس معرفی کردند، و اکثریت نمایندگان(از173 عضو حاضر، 169 آنها) موافقت خودشان رابا ریاست عبدالرئوف ابراهیمی اعلام کردند.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.