جنجال انتخاب رئیس مجلس نمایندگان همچنان ادامه دارد

ششم دلو سال روان پس از یک سری مشکلات و جنجال های سیاسی، شورای ملی افغانستان توسط رئیس جمهور با چندین شرط افتتاح گردید؛ ازجمله اینکه نمایندگان باید فیصله دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت انتخاباتی را بپذیرند، در مقابل کاندید برنده انتخابات اعلام کردند که فیصله دادگاه عالی افغانستان را مطابق قوانین نافذه کشور می پذیرند و فیصله دادگاه ویژه رسیدگی به انتخاب راغیر قانونی دانسته، گفته اند که فیصله آن را نخواهند پذیرفت.

با وجود مشکلات عدیده بین پارلمان و رئیس جمهور پارلمان توسط رئیس جمهور افتتاح گردید؛ اما باگذشت یک هفته هنوز مجلس نمایندگان موفق به انتخاب رئیس این مجلس نشده است.

امروز نیز پنج نفر خود را کاندید کردند که هریک هما سلطانی : 48 ، صدیق احمد عثمانی :  94، بکتاش سیاووش: 14، عبیدالله رامین : 19 و سید اسحاق گیلانی : 41 رای را کسب کردند، درنتیجه انتخابات به مرحله دوم کشیده شد.

در دور دوم آقای عثمانی 118 و هما سلطانی 30 رای کسب کرد،و 30 رای باطل و 62 رای سفید بود.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.