آیا مصر به سوی یک تحول ودگرگونی حرکت خواهد کرد؟

از چندی پیش تحولاتی در بعضی از کشورهای عربی آغاز شده است که ازجمله در تونس به سرنگونی حاکمیت سه دهه زین العابدین بن علی انجامید.

این نوع از تحولات سیاسی پس از تونس در کشورهای دیگری چون مصر، اردن، یمن و … نیز رو به گسترش است، چنانکه در مصر چهار روز است آغاز گردیده و بصورت غیر کنترل ادامه یافته است.

دیروز حسنی مبارک حکومت نظامی اعلام کرد؛ ولی مردم بدون توجه به آن در خیابان ها تجمع کردند، در نهایت رئیس جمهور مصر که پس از کشتن شدن انور سادات در سال 1981 قدرت را بدست گرفته است، ضمن انحلال کابینه خود، اعلام کرد که به خواسته های مردم توجه می کند.

ایالات متحده امریکا ضمن نگرانی از وضعیت موجود، از حکومت مصر خواسته است که با تظاهرات کنندگان برخورد آرام نماید و تظاهرات حق آنهاست، قابل ذکراست که درطی این چندروز، مقامات عالی رتبه آمریکایی ازجمله رئیس جمهور، وزیرخارجه و سخنگوی کاخ سفید درقبال تحولات سیاسی مصرموضع گیری نموده اند.

اما آنچه که در چند روی آینده تعیین کننده خواهد بود در درجه اول، آیا متحدان غربی حسنی مبارک باوی خواهند بود یا چون تونس وی را تنها خواهند ماند؟ دوم اینکه ارتش به همکاری حسنی مبارک ادامه خواهد داد یا به وی پشت خواهند کرد؟ جواب این دوسوال پاسخی برای پیش بینی ادامه تحولات سیاسی در مصر و حتی در سایرکشورهای عربی خواهد بود.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.