آیاوالی باید از خود همان ولایت باشد؟

در ولایت سرپل کم وبیش مشکلاتی بر سر راه والی ایجاد گردیده است، به اساس گزارش رسانه های خبری، عدۀ قلیلی خواستار برکناری والی این ولایت شده اند. دلیل عمده طرفداران برکناری والی نبودن وی از ولایت سرپل وسپردن برخی وظایف به نزدیکانش عنوان شده است. اما باتوجه به گفته والی و تحقیقات رسانه ای، مشکل جای دیگری است.

اولاباید گفت که پول سهمیه شهدا و حیف و میل آن یک مسأله جدید و پوشیده ازاذهان عامه نیست؛ بلکه اکثراً ازحیف ومیل آن خبردارند که ازکجا می آید و به کجا وکی مصرف می کند؟

ثانیاً والی جدید احتمالا مانع این کار و باعث درد سرشده است و ناگزیر کسانیکه از این مساله سود می بردند، اقدام به اختلال و بی نظمی می نمایند، گذشته ازآن خود وجود والی برای ایشان مشکل آفرین خواهد بود.

ثالثاً به اساس کدام قانون، مقرره، اصول و یاکدام طرزالعمل اداری، باید والی از خودهمان ولایت تعیین گردد؟ ولایت سرپل مربوط یک قبیله و یا یک عشیره خاص نیست که موسفید همان قبیله رئیس باشد!

رابعاً به اساس گزارش رسانه های خبری، والی فعلی از جمله والیانی است که به ولسوالی ها رفته و مشکلات مردم را از نزدیک وارسی می کند که این خود از اهمیت بالای برخورداراست.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.