افتتاح شورای ملی مهم است یا سفر رئیس جمهور به …؟

چندی پیش سخنگوی رئیس جمهور اعلام کرد که رئیس جمهور برای افتتاح شورای ملی آماده است و در پی آن تاریخ اول دلو سال روان برای افتتاح اعلام شد؛ اما با آغاز هفته آشنایی اعلام گردید که مقام ریاست جمهوری به کشور … سفر می نمایند. باتوجه به فقره 9 ماده 64 قانون اساسی، افتتاح شورای ملی جزء صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور می باشد.

 آنچه در قانون اساسی ذکر است، مبنای قوانین و منافع علیای کشوراست. سوال اینجاست که آیا حضور رئیس جمهور در کشور و افتتاح شورای ملی در راس منافع ملی قرار دارد ویا سفر به کشور …؟ علاوه برآن، آیا به تعویق افتادن افتتاح شورای ملی هزینه سر سام آوری را در پی نخواهد داشت؟ وضعیت اقتصادی ما در کدام سطح قرار دارد؟ از کدام بود جه هزینه روزانه هوتل کنتیننتال پرداخت می گردد؟ روزانه حدود شش صد هزار افغانی پول نان چاشت وشب می شود، کرایه اتاق ها چقدرمی شود؟

Advertisements

One Response to افتتاح شورای ملی مهم است یا سفر رئیس جمهور به …؟

  1. باعرض سلام همه دوستان را برای خواندن خاطرات سفر سال 1388 سیدمحمدحسن احمدی بلخابی
    به بلخاب زیبا تشریف بیاورین و از پیشرفت های مردم بلخاب آگاه شوید تشکر