ازورود اعضای قبلی مجلس نمایندگان به شورای ملی ممانعت به عمل آمد

در اعلامیۀ روز جمعۀ ریاست عمومی دارالانشای مجلس نمایندگان آمده است که بر اساس مادهء 104 و 107 قانون اساسی کشور تا آغاز کار دور بعدی مجلس، جلسات رسمی این نهاد دایر شده نمی تواند. لذا بر این اساس استفاده از هر نوع تاسیسات پارلمان به مقاصد سیاسی و پارلمانی غیر قانونی می باشد.

اما شماری از اعضای سابق مجلس نمایندگان که در مقابل دروازه عمومی شورای ملی گرد هم آمده بودند، این اقدام را خلاف قانون اساسی خواندند و معتقد بودند که در کار شورا نباید وقفه به میان آید. زیرا هیچ وقفه تقنینی در قانون اساسی افغانستان وجود ندارد و نتایج انتخابات تا هنوز توسط محاکم افغانستان اعلان نشده است، به همین اساس پارلمان باید به کارش ادامه دهد.

گتفه می شود که وکلای سابق تهدید کرده اند که  در صورت ادامه این تعطیلی، روز دوشنبه تمام راه های مواصلاتی را به روی ترافیک مسدود خواهند ساخت تا به این طریق اعتراض خود را به گوش همگان برساند.

اماآنچه قابل درک است، انتخابات صورت گرفت و نمایندگان جدید انتخاب شدند، چوکی های مجلس شخصی و مادم العمربرای هیچ کسی اختصاص ندارد، اگر اعتراضی وجود دارد باید اصولی باشد نه به اساس قهر و تهدید که به عامه مردم آسیب برسد.

دربخش از صحبت های آن ها دیده می شود که ادعا کرده اند : «ما قانونگذاریم و ما قانون می دانیم  ومامورین دارالانشاء، مامورین حکومت هستند» .اماباید گفت که مامورین دارالانشاءهستند که قانون می دانند واز مراکز تحصیلی عالی حقوقی فارغ شده اند، قریب به اکثر این مامورین کارشنانی هستند، قانون را تفسیر می کنند نه کسانیکه بالاکردن کارت سبز و سرخ را یاد گرفته اند.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.