نتایح نهایی انتخابا مجلس نمایندگان اعلام گردید

کمیسیون مستقل انتخابا حدود ساعت دوزاده امروز نتخایج انتخابات مجلس نمایندگا را اعلام نمود، از ولایت سرپل آقایان سید محمد حسن شریفی 9804 رای ، حاجی خیرمحمد ایماق 9224 رای، سید انور سادات 8645 رای ، محمد حسین فهیمی 7878 رای و خانم عزیزه جلیس 3091 به حیث نمایندگان مردم در مجلس نمایند گان انتخاب گردیده اند. معلومات بیشتر

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.