شهردار کابل در مجلس نمایندگان تقدیر گردید

درجلسه دیروز ولسی جرگه شهردار کابل ازاعمار سرک ها در شهر کابل خبرداد، او همچنان از طرح اعمارباغ جهان نما ، به مساحت 175 جریب زمین  در شهر کابل خبر داد ه گفت: » اعمار هر قسمتی از این باغ  به کشور های که سفارتخانه های شان در کابل اند، به شیوه وسبک آن کشورها، پیشنهاد شده است که برخی از آنان این پیشنهاد را پذیرفته اند».

 همین گونه نو اندیش   از اتمام باز سازی همه جاده های شهر کابل تا یک سال دیگر  اطمینان داده ابراز داشت: » درظرف یک سال دیگرهمه جاده ها بدون بازسازی باقی نخواهند ماند».

 شهردار کابل از طرح جدیدی به خاطر تنظیف ساحات و ایجاد اشتغال برای بیکاران وانتقال زباله ها دربدل مزد یاد آورشد.

 سپس نمایندگان پرسشهای شان را مبنی بر توقف کار بازسازی برخی از جاده ها، وضعیت بد محیطی ، نبود توقف گاه برای عرداده جات درنقاط مختلف شهر ، بی کیفیت بودن کار جاده های قیر ریزی شده، چگونه گی تطبیق ماستر پلان شهر کابل و باز نگری قانون شهرداری  به مجلس مطرح کردند ، که از سوی شهردار کابل پاسخ ارائه گردید.

نمایندگان درجلسه از عمل کرد شهردار کابل در شش ونیم ماه تصدی وی دراین پست ابراز قدردانی نموده ، فیصله کردند که به خاطر تلاش های شبانه روزی شهرداری کابل تقدیرنامه یی از سوی هیات اداری به محمد یونس نو اندیش منظور گردد. 

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.