پاکستان وبازی های سیاسی دایمی

پس از کشته شدن دو سرباز پاکستانی توسط طیاره های بدون سرنیش نیروی هوایی آمریکا، پاکستان مرز ترانیزیتی خودرا باافغانستان بست، طوریکه کالای نظامی و نه کالای تجاری به داخل افغانستان آمده نمی توانست، اما پس از مذاکرات، مرز روی عبورکالاهای اکمالات نیروهای خارجی باز گردید.

باگذشت تقریبادو هفته هنوز کالاهای تجاری افغانستان حق عبورندارند، چرا؟ جز اینکه سردمدار آن می خواهند ضربه های اقتصادی و سیاسی به کشور ما وارد نمایند.

به گفته معاون اتاق های تجارت افغانستان هنوز راحل برای این قضیه پیدانشده است، او می گوید مقامات ذیدخل تجارتی پاکستانی خواهان حل این قضیه ازطرف مقام دولتی هستند.

 

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.