حضورکم رنگ مردم به پای صندوق های رای

ساعت 11:45 تصمیم گرفتم به منظور دادن رای به یکی از مراکز رای دهی بروم، بالآخره به دانشکده حقوق دانشگاه کابل رفتم، به سالون شماره اول رفتم، دیدم که یک صف طویل درکنار دیوار داخل سالون وجود دارد، به سا لون دوم رفتم دیدم که بازهم یک صف طویل وجود دارد، در نهایت به سالون سومی رسیدم که بازهم یک صف طویل وجود داشت ،تصمیم گرفتم من هم به ادامه صف ایستاد شوم، از در وازه که داخل شدم یک نفر که بوتل رنگ به پیش روی خود داشت صدا زد که اگر رای می دهی بیا پیش من، من گفتم خوب به صف ایستاد می شوم، او گفت که آنها رای نمی دهند بلکه ناظرین هستند!؟

روز 28 سنیله به قصد وظیفه از خانه برآمدم، کمتر کسی را دیدم که انگشت رنگی داشته باشد، در محل وظیفه از همکاران پرسیدم چرا رای ندادید؟ اکثراً می گفتند که وقت نداشتیم، کارت نداشتیم، به کی رای می دادیم، شاید بتوان گفت که 10 الی 15 درصد از کسانی را که من دیدم و می شناختم رای داده بودند.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.