چراشاگردان مکاتب مسموم می گردند؟

متاسفانه هرروز شاهد مسمومیت اطفال این مرز وبوم هستم و نیروهای امنیتی این قضایا را تماشا می کند، گذشته از این به گزارش برخی از رسانه های جمعی یکی از نیرو های امنیتی اظهار نموده است که شاگردان به اثر پرخوری مسموم شده اند، باید گفت که این افسر امنیتی باید جایزه عالی دریافت کند، با این افتختار آفرینی!؟ افسربالای سر اونیز مفتخر به مدال گردد که چنین افسری تربیت کرده است.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.