بیست و هشت اسد نود ویکمین سالروز پرافتخاراین سرزمین پرگهر،روزاسترداداستقلال قلب آسیا،برهموطنان مبارک باد

بیست وهشتم اسد یک روز پرافتخار، یک روز به یاد ماندنی، یک روز پراز شهامت، یک روز سرنوشت ساز برای مردم این سرزمین است، همه باید این روز راگرامی بدارند.

بیست وهشتم اسد آغاز عصر مدرن، آغاز تمدن جدید، آغاز عصر ظهورعلوم و … ؛ اما متاسفانه، متاسفانه برخی از سردمداران بی قید و بند که منافع شان را در گیرو عوام فریبی مردم بی سواد می دیدند وبا استفاده از آن به اهداف شوم شان از طریق توسل به اسلام مانع رشد وشکوفایی مهین عزیز ما گردیدند، نفرین برکسانیکه از اسلام به نفع شخصی کردند و مانع رشد وشکوفایی کشور عزیزمان گردیدند.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.