لغزش زمین دربلخاب وبی پروایی های حکومت

جارالله منصوری، وزیر احیا و انکشاف دهات: «اگر فعلاً وزارت احیا و انکشاف دهات در این منطقه برای شما{مردم محل} پروژههای برق، سرک، پل و پلچک بسازد، باز هم تخریب خواهد شد»

در اثر لغزش زمین، ساختمان بیش از 800 باب خانه مسکونی در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل تخریب شده یا در معرض خطر قرار دارند.
با تداوم لغزش زمین که حدود یک ماه قبل آغاز شده بود، باشند‌گان قریه جی (جهیل) این ولسوالی، خانههایشان را ترک نموده و به کوه پناه برده‌اند.ساکنان محل میگویند که حدود 25 کیلومتر ساحه ی از کوه لغزیده و لغزش کوه همچنان ادامه دارد.
برخی چشمههای آب و زمینهای زراعتی و خانههای مردم کاملاً زیر آوار شده‌اند. مسیر بحیره قریه جی(جهیل) مسدود شده و آب آن حدود شصت متر بالا آمده و زمینهای زراعتی و درختان زیر آب شده است.
سید انور رحمتی، والی ولایت سرپل که به منطقه سفرنموده است، تخریبات ناشی از لغزش زمین را بیش از حد خواند. او گفت که خانهها، درختان، کشت و زراعت و دار و ندار مردم از بین رفته است و در حال حاضر تمام تلاش ما اسکان مجدد مردم است.
راههای مواصلاتی قریهها با مرکز ولسوالی مسدود شده است. باشندگان محل میگویند مریضها باید فاصله یکروزه را پیاده طی نمایند تا به مرکز صحی ولسوالی بلخاب برسند. گاهی مریضان حاد پیش از رسیدن به مرکز صحی، جان میدهند.
رحمتی افزود که تاکنون سه بار هیأتهای بلندپایه از کابل به منطقه آمده و از وضعیت بد مردم دیدن نموده‌اند.آنان از دولت میخواهند که قبل از فصل سرما، مردم را در جای مناسب اسکان دهند، در غیر آن فاجعه انسانی رخ خواهد داد.
در همین حال جارالله منصوری، وزیر احیا و انکشاف دهات و سید انور رحمتی، والی ولایت سرپل، در سفری که به محل حادثه داشتند، گفتند گزارش وضعیت مردم را به کابل انتقال میدهند و تلاش میکنند هر چه زودتر مردم در یک مکان مناسب اسکان داده شوند.
اما حرف اینجاست که آقای وزیر صاحب بجای کمک کردن فوری، حرف های شاخدار فرموده اند: «اگر فعلاً وزارت احیا و انکشاف دهات در این منطقه برای شما{مردم محل} پروژههای برق، سرک، پل و پلچک بسازد، باز هم تخریب خواهد شد»

وزیرصاحب ! صبر کنید که بازماندگان هم از گرسنگی بیمیرند، بعد شما عنایت فرموده گپ ها مفت بزنید!!!

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.