تعدادی از وزرای باقی مانده کابینه حکومت معرفی گردید

محترم بسم الله محمدی،لیسانس دانشگاه حربی، ازولایت پنجشیر به حیث کاندید وزارت امور داخله؛ محترم داوودعلی نجفی، فوق لیسانس طب، ازولایت دایکندی به حیث کاندید وزارت ترانسپورت و هوانوردی؛ محترم جماهیرا نوری،لیسانس، ازولایت فاریاب، به حیث کاندید وزارت مهاجرین و عودت کنندگان؛… محترم اسدالله خالدازولایت غزنی، لیسانس حقوق شناسی، به حیث کاندید وزارت اقوام و قبایل؛ محترم سرور دانش،ازولایت دایکندی، فوق لیسانس فقه ومعارف اسلامی، به حیث کاندید وزارت تحصیلات عالی؛ محترم انورالحق احدی، دکتورای اقتصاد، به حیث کاندید وزارت تجارت وصنایع؛

محترم عبدالقدوس حمیدی، از ولایت جوزجان، مهندس، به حیث کاندید وزارت فوائد عامه.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.