چگونگی شناخت مسایل استراتژیك

 در فرهنگ نظامی استراتژوس از واژه یونانی به معنی ژنرال گرفته شده است و استراتژیست‌های افرادی هستند كه كل یك لشكركشی را طراحی می‌كنند در حالیكه نظامیان سطوح پایین‌تر از تاكتیك‌ها برای آرایش دسته‌های سربازان و اداوات جنگی و استقرار در محل‌های صحیح برای موفقیت لشكر استفاده می‌كنند…مدیران استراتژیك را می‌توان به افرادی تشبیه نمود كه یك سازمان را با هدف خاصی بنیان نهاده و مسیرهای آینده آن را برنامه‌ریزی و سیاست‌ها و عملیات رسیدن به آن هدف را مشخص می‌سازند. استراتژی شركت الگوی اهداف، خواست‌ها و مقاصد مهم و روش‌های ضروری یا برنامه‌های رسیدن به این اهداف است به نحوی كه مشخص می‌شود این شركت در چه زمینه‌ای فعالیت دارد و یا باید فعالیت كند و اینكه این شركت از چه نوعی است و یا چگونه باید باشد؟ در آغاز تشكیل یك شركت وظیفه یك مدیر، نظارت و كنترل است اما در عمل تغییرات بسیاری پیرامون او اتفاق می‌افتد كه هر سازمانی برای پرداختن به آن نیازمند استراتژی است. یك سازمان خواه خصوصی،‌دولتی یا داوطلبانه افتخاری، اگر بخواهد زنده بماند نیازمند تصمیم‌های استراتژیك است. صاحبان یا سهامداران شركت‌های خصوصی و ذینفع‌های دولتی می‌خواهند بدانند اگر از شركت حمایت كنند چه سرنوشتی در انتظار سازمان آنهاست. مدیریت استراتژیك به سوالاتی چون مشتریان ما چه كسانی هستند؟ چه تغییرات و تمایلات در محیط رقابتی اتفاق خواهد افتاد ؟ باید چه نوع محصول یا خدماتی ارائه دهیم؟ و چگونه می‌توان این محصولات و خدمات را به نحو موثر عرضه نمود؟ می‌پردازد. اینها سوالات مهمی هستند كه توجه مدیر را به چگونگی تعیین موقعیت سازمان نسبت به سازمان‌های رقیب معطوف می‌سازند. تصمیم‌های مدیر استراتژیك بر جهت‌گیری بلند مدت سازمان تأثیر می‌گذارد و این تصمیم‌ها معمولاً‌درجهت كسب موفقیت برای شركت است. گاهی ممكن است یك تصمیم اتخاذ شده، استراتژیك تلقی شود اما درك واقعی آن بصورت تصمیم تاكتیكی به نظر برسد. این حالتی است كه اگر چه زمان اتخاذ این تصمیم برای اصلاح موقعیت شركت براساس روش‌های اصولی بوده است اما تغییرات بوجود آمده ماهیت ظاهری و نمایشی داشته است. در واقع تصمیم‌های استراتژیك را می‌توان جستجوی موثر تعیین موقعیت در ارتباط با سایر رقبا برای دستیابی به برتری نامید. تعیین موقعیت به این معنی است كه در حوزه تجاری خود را در چه جایگاهی از بازار می‌‌بیند. این جایگاه می‌تواند از نظر درصد سهم بازار، وضعیت ارائه پیشنهاد در نوع خاصی از محصول و خدمات از نظر مقدار و قیمت مطرح باشد.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.