ولسوالی ناوه غزنی کاملاً تحت سلطۀ طالبان قراردارد

والی غزنی در مصاحبه با بی بی سی گفت که ولسوالی ناوه غزنی کاملاً تحت سلطه طالبان قرار دارد. گفته می شود تعداد دیگری از ولسوالی های ولایت غزنی نیز تحت حاکمیت طالبان قرار دارد، اما والی غزنی این ادعارا نپذیرفت ولی گفت که در برخی از ولسوالی های ولایت غزنی طالبان حضور دارند.باید پرسید اگرحضور نیرو های خارجی کمرنگ شود، چه خواهد شد، اگر کمک های مالی برای نظامی های افغانستانی کم شود چه خواهد شد.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.