ازمجموع 364 ولسوالی در افغانستان، صرف در 9 ولسوالی امنیت تامین است

سرپرست وزارت امورداخله در مجلس نمایندگان اقرار کرد که از مجموع 364 ولسوالی، در 114 ولسوالی نا امنی شدید، در 50 ولسوالی ناامنی متوسط، در  191 ولسوالی نا امنیتی کمتری وجود و در 9 ولسوالی امنیت تامین است!!!!بااین وجود باید گفت که دولت کابل نه دولت افغانستان، چون اعلام این آمار سرپرست وزارت داخله در مجلس نمایندگان شرم آور است، که این حکومت با این همه کش وفش!!! و ده ها هزار نیرو در ارتش و پولیس صرف در 9 ولسوالی امنیت تامین است!!!

سرپرست وزیرداخله از ولسوالی های نا امن نام نگرفت؛ ولی می توان گفت که این ولسوالی های محدود هم در سمت شمال ومرکز قرار دارند.

مجلس نمایندگان مقامات امنیتی را به منظور چگونگی  تامین امنیت انتخابات  در ماه سنبله به مجلس فراخوانده بودند.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.