نقش مدیر در اداره

نقش مدیر، سازماندهی، نظارت و كنترل افراد برای كسب بهره ‌وری فعالیت‌ها است. وجود سازمان‌های یك شكل،‌مختلف، كوچك یا بزرگ هریك برای كارایی فعالیت و كار انجام شده در موقعیت خاصی مفید به نظر می‌رسند. این سازمان‌ها،‌ افراد، مواد خام، ابزار و تجهیزات برای رسیدن به اهداف گوناگون در یكجا گرد هم می‌آیند. تلفیق استعدادهای افراد و انرژی بالقوه به همراه منابع لازم بهتر از كار انفرادی آنان نتیجه بخش است. مدیران مسئولیت فرآیند برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و كنترل تلاش‌های اعضای سازمان و استفاده بهینه از منابع برای رسیدن به اهداف مشخص را برعهده دارند.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.