نان، تورم و جیب پور!!!

نان، تورم و جیب پور!!! وقتیکه یک بوری آرد 800 افغانی بود، نان دانه 5 افغانی بود، وقتی که آرد بوری 1800 شد، قیمت نان 10 افغانی شد، ولی حالا که بوری آرد 800 الی 1000 افغانی شده است، بازهم قیمت نان 10افغانی است، البته نوعی از نان که کمیاب هم است، 5 افغانی است، وزن آن ازبس که خرد است، نانوایی ها پخت نمی کنند. بیش از 90 درصد مردم افغانستان زیر فقر هستند، برای خرید نان خشک برای سیر کردن فامیل خود مشکل دارند، حتی مقامات ذیربط به همین اکثریت هم توجه ندارند که ازگرسنگی هلاک می گردند؟! خدیا برحال ما رحم کن!

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.