امرالله صالح و حنیف اتمر استعفاکردند

 آقای حنیف اتمروزیر امورداخله و آقای امرالله صالح رئیس امنیت ملی افغانستان استعفاکردند، این دومقام دلیل استعفایشان را ناکامی در تامین امنیت عنوان کردند.استعفای این دومقام امنیتی از طرف رئیس حکومت نیز پذیرفته شده است. درمورد استعفای این دومقام نظرات متفاوت وجود دارد، عده ای معتقدند که ازآنجای آقای صالح باآزادی مخالفین اززندان ها مخالف بود و بایدباید کنارزده می شد و عده ای هم می گویند که ناکامی اوباعث این اقدام آقای صالح گردیده است. این اولین استعفای است که به دلیل کوتاهی در وظیفه صورت می گیرد و راهی باشد برای دیگران که توانایی کار راندارند.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.