ملل متحد ازقطعنامه جرگه مشورتی صلح استقبال کرد

نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که سازمان ملل از قطعنامه جرگه صلح پشتبانی می کند، در صورتیکه گروه های مخالف دست از اقدامات خود بردارند،سازمان ملل متحد نام اعضای آن گروه را ازلیست سیاه خارج خواهد کرد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.