جرگه مشورتی صلح پایان یافت

جرگه صلح به مدتی سه روز (12،13،14) با شرکت 1600 تن ازمتنفذین قومی ورهبران جهادی در خیمۀ معروف به «لویه جرگه» دایرگردید، جرگۀ صلح با سخنان آقای رئیس جمهور آغازبه کارکرد و پس از تقسیم به کمیته های کاری و در نهایت در تاریخ 14 جوزا با صدور قطعنامه 16 ماده ای پایان یافت. در این قطعنامه از حکومت خواسته شده است که اعضای گروه های مخالف دولت افغانستان از لیست سیاه سازمان ملل متحد حذف گردد و اعضای زندانی گروه های مخالف برای حسن نیت باید آزاد گردند.آیا در صلاحیت حکومت افغانستان هست وتوانایی دارد که در مورد خارج ساختن نام اعضای گروه مخالف از لیست سیاه ملل متحد تصمیم بگیرد؟ آیا حکومت افغانستان می تواند بدون در نظرداشت قوای خارجی که برای تامین امنیت می جنگند، زندانیان مخالفین را آزاد کند؟

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.