ازثبت وراجستر شرکت های هوایی خصوصی اجتناب شود

آقای حامد کرزی رئیس جمهورطی حکمی چهارماده ای به وزارت ترانسپورت وظیفه سپرد که تما م هواپیماها کاملا چک تخنیکی گردند که هم ازنظر مدت پرواز و هم ازنظراستانداردهای بین المللی مشکلی وجود نداشته باشد. همچنان سیستم های مورد ضرورت کنترل ترافیک هوایی را نصب نماید،با نیروهای آیسف هماهنگی صورت گیرد و از ثبت وراجستر شرکت های هوایی فعلا اجتناب گردد.

واقعاً این یک حکم بسیار عالی است، گرچه درد بازماندگان حوادث گذشته را جبران نمی کند،اما امید است که از چنین حوادثی در آینده جلوگیری کند، امید است که وزارت ترانسپورت و هوانوردی چنین حکمی را بدون توجه به فشار های سیاسی به اجرا در آورند.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.