دروازه شورای ولایتی قندهاربسته شد

مقامات وزارت دفاع افغانستان برادر آقای کرزی را به غصب زمین های دولتی متهم کرد، احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی و برادر آقای کرزی این اتهامات را رد کرده است.

همچنان در اعتراض به این اقدام وزارت دفاع مبنی برغصب زمین های وزارت دفاع در ولایت قندهار، شورای ولایتی ولایت قندهارتعطیل گردیده است.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.