آقای فراهی هنوز در دست مخالفین دولت افغانستان

ازطریق یک نوار ویدئویی که در رسانه هاپخش گردید، آقای عبدالخالق فراهی سرکنسول افغانستان در پاکستان ازدولت و جامعه جهانی خواست برای آزادی او تلاش نمایند.

آقای عبدالخالق فراهی حدود دوسال پیش در پاکستان ربوده شد و راننده وی به قتل رسید، به گفته افراد مسلح که همراه آقا ی فراهی بودند، گفتند که عبدالخالق فراهی در اختیار ماست وتازمانیکه به خواسته های ما عمل نشود وی آزاد نخواهد شد.

در افغانستان، امافراهی صاحب دل ماآزرد بود و بیشترآزردید، خدا به کمک همه ماوشما برسد، درافغانستان مقامات گرفتار مسایلی هستند که شما می دانید و فرصت فکر کردند به شما و مشکلات این جامعه فقرزده و امنیت ندیده را ندارند. لینک

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.