توکه ماشین شیشه سیاه و دسترخان پر داری

گفتیم که حکومت کمونیستی است، گفتیم که حکومت دست نشانده است، گفتیم که حکومت نداریم و صد های چیزی دیگر… حکومت هم پیداکردیم، رای هم دادیم و انتخاب هم کردیم دیگه چه می خواهیم؟!!!!!  ادامه مطلب…

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.