کمپاین سگ های ولگرد در شهر کابل شروع شد

 وزارت صحت عامه اعلام کرده است که کمپاین سگ کشی به همکاری شهرداری امروز آغاز می گردد، این وزارت می افزاید که مدت کمپاین سگ کشی یک هفته دوام خواهد داشت. قابل یاد آوری است سالیانه حدود دو هزار حادثه ناشی از حمله سگ های ولگرد در این وزارت ثبت گردیده است، اکثر مجروحین را اطفال خرد سال مکاتب تشکیل می دهد. سرهرکوچه و پس کوچه گروهی از سگ های ولگرد خوابیده اند، این گروه ها در شب ها باعث اذیت و آزار مردم عادی می گردند، تعداد زیادی از این سگ ها در اطراف پوسته های پولیس زاد ولد می کنند.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.