آمریکا نگران مصرف کمک هایش به افغانستان است

سازمان نظارت از کمک های آمریک گفته است که نگران مصرف کمک های کشورش به افغانستان است، رئیس انی سازما اعلام کرده است که کارشناسان کاردان در زمینه نظارت بر مصرف کمک ها به افغانستان کم هستند.

قراراست حدود 20 میلیارد دالر کمک آمریکا تاسال 2011 به منظور ارتقای ظرفیت و کمیت نیروهای نظامی افغانستان به مصرف برسد. به گفته خبرنگار بی بی سی ازسال 2002 تاکنون آمریکا بیش از 50 میلیارد دلار به افغانستان به مصرف رسانده است.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.