متنفذین غزنی : برخی ولسوال ها بامخالفین ارتباط داردند

عده ای از متنفذین غزنی باحضوردر ولایت گفتند که تعداد ی از ولسوال های این ولایات به خاطر ترس از جانشان با گروه های مخالف ارتباط دارند و اطلاعات مورد ضرورت آنهارا تأمین می نمایند. اما والی غزنی این عمل را رد کرده گفت که هنوز این گفته برای ما ثابت نگردیده است.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.