حیوانات وحش افغانستان در حال انقراض است

رئیس بخش مربوطه به بی سی گفت که برخی از حیوانات نادر و کمیاب به علت سه دهه جنگ و شکار رو به انقراض است.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.