اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین شد

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان طی فرمانی شاه سلطان عاکیفی رئیس منابع بشری ولسی جرگه، ضیاء رفعت استاد دانشکده ژورنالیزم، سید مراد شریفی رئیس تفتیش ستره محکمه باحفظ وظایف شان به حیث عضو داخلی کمیسیون و دونفر خارجی(قاضی جوهان کریگلر ازافریقای جنوبی و مصطفی صفوت راشد صدیقی) را به حیث عضوی بین المللی تعیین کرد.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.