رئیس کمیسیون مستقل انتخابات معرفی شد

 آقای حامد کرزی رئیس جمهور طی فرمانی آقای فضل احمد معنوی را به حیث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کرد، به گفته سخنگوی رئیس جمهور این تصمیم با مشوره رهبران جهادی و سیاسی گرفته شده است. آقای معنوی قبل ازاین معاون شورای علمای افغانستان بود و هم به حیث کمیشنر انتخاباتی کار کرده است. همچنان طی فرمانی توسط رئیس جمهورسه نفراعضای داخلی کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین گردیدند.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.