بودجه ردشد

پارلما ن افغانستان بودجه را به دلیل برخی نواقص از جمله توزیع ناعادلانه و نادیده گرفتن برخی از پروژه های ملی به حکومت پس روان کرد؛ تاتعدیلات لازم وارد و دوباره به مجلس روان شود.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.