مجلس نمایندگان خواهان استعفای مشاورین شد

مجلس نمایند گان افغانستان بخاطر دادن مشوره نادرست به رئیس جمهور توسط مشاورین ایشان، خواستار استعفای مشاورین رئیس جمهور گردیدند.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.