رای به کابینه کرزی

نتیجه نهایی آرای نمایندگان ولسی جرگه در دور دوم رای دهی برای نامزد وزیران کابینه حکومت:

1-داکتر زلمی رسول ،نامزد وزیر امورخارجه: 132 رای موافق،  82رای مخالف ، 4 رای باطل و 5 رای سفید

2-حبیب الله غالب،نامزد وزیر عدلیه:115 رای موافق، 99 رای مخالف ،  1رای باطل و 8 رای سفید

3-داکتر محمد هاشم عصمت اللهی، نامزد تحصیلات عالی: 100رای موافق،  108رای مخالف ، 2 رای باطل و  12 رای سفید

4-محمد یوسف نیازی ، نامزد وزیر حج و اوقاف: 132 رای موافق،  80رای مخالف ،  1 رای باطل و  10 رای سفید

5- پلوشه حسن ، نامزد وزیر امور زنان: 56 رای موافق، 150  رای مخالف ،  4 رای باطل و 15  رای سفید

6-   داکتر ثریا دلیل ، نامزد وزیر صحت عامه:  86  رای موافق، 116 رای مخالف، 17 رای سفید و 3 رای باطل

7-  عبدالهادی ارغندوال، نامزد وزیر اقتصاد: 120 رای موافق، 94 رای مخالف ، 2 رای باطل و 6 رای سفید

8- محمد ظاهر وحید ،نامزد وزیر تجارت و صنایع: 69 رای موافق،  127 رای مخالف ، 3  رای باطل و 12 رای سفید

9-   آمنه افضلی ، نامزد وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین: 117  رای تایید، 1 رای باطل و 10سفید و 94 مخالف

10- اینجینیر عبدالرحیم اوراز، نامزد وزیر ترانسپورت و هوانوردی: 87 رای موافق،123 رای مخالف، 12رای سفید و1رای باطل

11-  اینجینیر محمد بشیر لعلی، نامزد وزیر فواید عامه: 78 رای موافق، 129 رای مخالف ،  1 رای باطل و 15  رای سفید

12-   اینجینیر عبدالرحیم، نامزد وزیر عودت و مهاجرین: 82 رای موافق، 128  رای مخالف ، 0  رای باطل و  15 رای سفید

13-   یارالله منصوری ،نامزد وزیر احیا و انکشاف دهات : 113  رای تایید، 1 رای باطل و 6 سفید و 102 مخالف

14-   ارسلا جمال،نامزد وزیر سرحدات ، اقوام و قبایل: 94 رای موافق،  116 رای مخالف ، 3 رای باطل و 10  رای سفید

15-   ضرار احمد مقبل ،نامزد وزیر مبارزه با مواد مخدر:161  رای تایید، 1 رای باطل و 4 سفید و 56 مخالف

16-   سلطان حسین ، نامزد وزیر  انکشاف شهری:  80 رای موافق، 128  رای مخالف، 12 رای سفید و 3  رای باطل

17- عبدالقدوس حمیدی،نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی: 105 رای موافق، 104  رای مخالف، 14 رای سفید و 0  رای

هفت نفر از دور پیش و هفت نفر در این دور از مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفتند که در نتیجه از 25 تن از اعضای کابینه حکومت 14 تن رای اعتماد گرفتند.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.