کابل با یک بحران امنیتی روبروست

طالبان مسلح در یک هوتل مربوط به سازمان ملل حمله ور شده و تعدادی از مقامات آن نهاد کشته و زخمی و کشته گردیدند.
همچنان یک راکت به نزدیکی هوتل کابل سرینا اصابت کرده است.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.