دانشجویان تظاهرات کردند

با توجه به شایعات در مورد اینکه نیرو های ناتو در ولایت میدان وردگ قرآن کتاب مسلمان ها را به آتش کشیده است، دانشجویان دانشگاه کابل در نزد پارلمان دست به یک تجمع زدند.

باتوجه به اظهارات والی میدان وردگ از طریق تلیفون به سوال رئیس ولسی جرگه، گفت که باتوجه شواهد و نتیجه تحقیق صورت گرفته ، نیروهای خارجی در آن محل نبوده است.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.