وزرای دفاع، داخله و رئیس امنیت ملی در مجلس

 وزرای دفاع ، داخله و رئیس امنیت ملی به مجلس عمومی ولسی جرگه فراخوانده شدند، این بار دوم است در طی یک هفته این مقامات عالی رتبه در مجلس بخاطر مسایل حاد امینتی احضار می گردند؛ می توان گفت که بعید است که به وضعیت بد امنیتی فعلی کمک کند. در سخنان امروز این مقامات کدام نکته جدیدی دیده نشده است.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.