رئیس جمهور باید صریح بگوید

حامد کرزی رئیس جمهور از انتقال جنگجویان و شورشیان ضد نظام بوسیله هلیکوتر به سمت شمال خبر داد؛ اما نگفت کی و یا چه کسانی اقدام به چنین کاری می کنند.

رئیس جمهور اگر خبر ندارد، وزیر دفاع خبر ندارد، رئیس امنیت ملی اگر خبر ندارد؛ پس چه کسی یا کسانی خبر دارند؟؟

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.