باز انفجار در مقابل سفارت هند؟!

باز دشمنان دین و وطن اقدام به کشتن افراد بی گناه کردند، این نوع کشتار افراد بی گناه به کدام کتاب و کدام آئین قابل توجیه است؟ تابکی ادامه خواهد داشت؟ نیرو های امنیتی تابکی نظاره گر چنین اقدامات وحشیانه خواهند بود؟!

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.