ادارات دولتی یا مراکز ستاد انتخاباتی آقای کرزی؟!!!

به اساس گزارش شاهدان عینی ازولایت سرپل مبنی بر اینکه ادارات دولتی در این ولایت به مراکز ستاد انتخاباتی آقای کرزی تبدیل گردیده است.

گرچه به صورت مکرر توسط کاندیدان ریاست جمهوری به اینگون موارد در تمام ولایات اشاره شده است، اما چون آنها از قدرت اجرای برخوردار نیستند، به اعتراضات آنها ترتیب اثر داده نمی شود. 

به اساس گزارش شاهدان عینی ازولایت سرپل مبنی بر اینکه ادارات دولتی در این ولایت به مراکز ستاد انتخاباتی آقای کرزی تبدیل گردیده است.

گرچه به صورت مکرر توسط کاندیدان ریاست جمهوری به اینگون موارد در تمام ولایات اشاره شده است، اما چون آنها از قدرت اجرای برخوردار نیستند، به اعتراضات آنها ترتیب اثر داده نمی شود.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.