قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان

طرح قانون شخصیه اهلی تشیع افغانستان حدود دو سال پیش به پارلمان ارسال شد، پس از یک و نیم سال بعد به آجندای ولسی جرگه قرار گرفت و پس از حذف برخی از مواد آن توسط ولسی جرگه و در تعقیب آن در مشرانو جرگه به تصویب رسید و برای تو شیح به رییس جمهور ارسال گردید و رییس جمهو رهم بعد از کمی تاخیر توشیح کرد.

اما؛ سوء فهم رسانه های خارجی از قانون احوال شخصیه سر و صدای زیادی را بو جود آورد و فشار های زیادی به رییس جمهور وارد شد تا اینکه در طی فرمانی به وزارت عدلیه، خواسته شد که قانون تعدیل گردد.

نقض صریح قانون اساسی :

1-      قانون اساسی(97) به ولسی جرگه صرف یک ماه فرصت داده تا طرح پیشنهادی حکومت را به تصویب برساندو حال آنکه بیش از یک سال طرح در ولسی جرگه باقی ماند؛

2-      قانون اساسی(94) به رییس جمهور صرف پانزده روز فرصت داده است که مصوبه شورای ملی را توشیح کند و یا بصورت مستدل به ولسی جرگه باز گرداند، در غیرآن توشیح شده تلقی می گردد و باید در نشریه رسمی وزارت عدلیه به نشر برسد؛

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.