افسوس

پس از کشته شدن افسران بلند رتبه در ولایت قندهار، حامد کرزی ابراز تاسف کرده است، باید گفت که ایشان بار ها و بارها بارخ دادن حوادث ناگور ابراز تاسف کرده اند،آیا تاسف شهدا را دو باره زنده می کند یا شکم اطفال آنها پر می کند؟ نخیر، هیچکدام اتفاق نمی افتد.

محترم شماکه از هرکسی بهتر داخل قضایای افغانستان هستید، تابکی تحقیر و توهین نثار مردم خود می کنید؟ تابکی ناظر شهادت مردم بی گناه این سرزمین می باشد، اگرنمی توانید بگویید تا مردم بدانند. آیا شما نمی دانید که قریب به اکثر این مردم نان خوردن ندارند، در کنار جاده ها دست به گدایی می زنندو خاک موتر های شیشه سیاسی را نوش جان می کنند.
Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.